Ρίγανη

Πληροφοριες

Είδος: Orignaum vulgare ssp. Hirtum
Τόπος παραγωγής: Λουτρό Λάρισας
Καθαρό βάρος: 50gr

Περιγραφη

Η καλλιέργεια της ρίγανης αφορά το είδος Orignaum vulgare ssp. Hirtum (Η Ελληνική ρίγανη). Στη χώρα μας απαντάται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και κλιμάτων από παραθαλάσσιες ως ορεινές περιοχές στη νησιώτικη και την ηπειρωτική Ελλάδα( Κουτσός, Θ. 2006, «Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά»).

Το μικροκλίμα της περιοχής του Λουτρού Λάρισας, με τη σύσταση του εδάφους, το χαμηλό υψόμετρο, τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού, και ιδίως στην περίοδο της ανθοφορίας με τις υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργεί ευεργετικά προσδίδοντας εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στα φυτά της ρίγανης. Οι θερμοκρασίες της περιοχής κατά το στάδιο της ανθοφορίας αυξάνουν τα αιθέρια έλαια ώστε την περίοδο της κοπής να έχουν τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση.

Το υψόμετρο επηρεάζει το κλίμα, όπως το γεωγραφικό πλάτος. Συγκεκριμένα, όσο το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος μεγαλώνουν, τόσο περιορίζεται το καλοκαίρι και επομένως μειώνεται ο χρόνος της φωτοσύνθεσης και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, ανάμεσα στα οποία είναι και τα συστατικά του αιθέριου ελαίου, το άρωμα. Κουτσός, Θ. 2006, «Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά».